Albert Ferrer Ugalde

Doctoral thesis: “Disseny preparació i estudi de compostos rics en bor amb propiedtats fotolumniniscents”

10th May 2013

Institut de Ciència de Materials de Barcelona

 

This entry was posted in Former PhD Students, Former Students. Bookmark the permalink.