David Olid Britos

Doctoral thesis: “Ampliant les possibilitats dels clústers de Bor. Noves vies de síntesis per la formació d’enllaços B-C, B-N i B-P”

 25th June 2013

This entry was posted in Former PhD Students, Former Students. Bookmark the permalink.