Síntesi i funcionalització regioselectiva d’o-carborans i metallocarborans com a nuclis de dendrons i dendrímers

Student: Ariadna Pepiol i Martí
Educational institution: Universitat Autònoma de Barcelona (U.A.B), Chemistry Department, Bellaterra
Date: 13 September 2007
Award received: Premi Sant Jordi 2008 de la Societat Catalana de Química del Institut d’estudis Catalans

This entry was posted in Awards for research. Bookmark the permalink.