Scientific Disemination

El grup es dedica a unes temàtiques que son o haurien de ser d’interès del gran públic. Així es dedica a la separació de radionúclids, en anglés “partitioning”, d’aigües residuals de centrals nuclears. Sobre aquest tema la Dra. Viñas té preparada una conferència a dos nivells: una per personal d’una educació científica alta i una altre per un públic més ampli. La primera s’ha donat en conferències científiques i la segon s’ha exposat en dues ocasions. Aquesta conferència titulada: Energía Nuclear: Química y tratamiento de residuos pot ésser exposada en centres de docència, recerca ó associacions interessats.
 
La principal especialitat d’aquest grup de recerca son els hidrurs de bor, El NaBH 4 es un dels compostos amb més capacitat de transportar H 2 que existeixen; quatre mols de hidrogen per mol de NaBH 4 i a més es estable en medi bàsic. S’ha comentat i discutit en medis polítics i en medis relacionats amb l’energia si es aquest el compost a considerar com a font d’hidrogen. ACBR Com en el cas dels residus nuclears el Prof. Francesc Teixidor també té preparada una presentació en aquest tema titulada Hydrogen Storage Via Boranes que també pot ésser exposada en centres de docència, recerca ó associacions interessats.
 

El boro, un elemento exótico. Su aplicación en medio ambiente, energía y salud.

Aquesta conferència va dirigida a estudiants de batxillerat, universitaris o de tercer cicle. Descriu l’element i contínua fent un passeig per la història en la utilització pels postres avantpassats dels compostos que ens interessen, els hidrurs de bor. La conferència exposa els diferents tipus de compostos i aplicacions que estudiem al nostre laboratori, tal com catàlisi, extracció de nuclids radioactius, preparació de polímers orgànics, etc.
 

 

 

This entry was posted in Scientific Disemination. Bookmark the permalink.