Prof. Francesc Teixidor Bombardó

staff_teixidor

 

 

 

Research Professor

Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: + 34 93 580 1853 (ext. 247)
Fax: + 34 93 580 5729
Email address: teixidor@icmab.es

 

This entry was posted in Permanent Staff. Bookmark the permalink.