Best oral presentation: VI Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, València, 1-2 February 2010

ari

Funcionalització d’o-carborans iodats per obtenir estructures dendrimèriques útils en aplicacions mèdiques
PhD student: Ariadna Pepiol i Martí
in collaboration with A. Pepiol, A. Vaca, C. Viñas, F. Teixidor, R. Kivekäs and R. Sillanpää.
Congress: VI Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, València, 1-2 February 2010
Award recieved: best oral presentation

This entry was posted in Awards in congresses. Bookmark the permalink.