Pilar Anglés i Coll

Doctoral thesis: “Estudi de complexació de lligands tipus NS2 amb diferents metals deTransició”

Facultat de Ciències, U.A.B., Bellaterra, 1998
Current address: DERYPOL, SA Departamento I+D R&D Department
Fàbrica: C/ de Cal Gabatx, s/n
Tel.: (+34) 938 496 188, Fax.: (+34) 938 464 193
08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona – SPAIN
Email address:   pangles@derypol.com
Web:         http://www.derypol.com/es/

This entry was posted in Former PhD Students, Former Students. Bookmark the permalink.