Isabel Rojo i Cort

Doctoral thesis: “Ús del cobaltobis(dicarballur) com a plataforma per generar nous derivats”

Facultat de Ciències, U.A.B., Bellaterra, 2003.
Current address: CTM CENTRE TECNOLOGIC,
Av. Bases de Manresa, 1, Manresa – SPAIN
Email address:  isabel.rojo@ctm.com.es
Web:  http://www.ctm.upc.es/

This entry was posted in Former PhD Students, Former Students. Bookmark the permalink.