Gloria Sánchez Castelló

Doctoral thesis: “Síntesi de compostos macrocíclics com a sensors immobilitzats en membranes”

Facultat de Ciències, U.A.B., Bellaterra, 1993.
Current address: Responsable of quality assurance
ESTEVE QUIMICA S.A.
C/Caracas 17-19, 08030-Barcelona – SPAIN
Tel.: (+34) 933 457 808, Fax: (+34) 933 456 450
Email address:    eq@esteve-quimica.com
Web:         http://www.esteve.es/EsteveFront/EST.do

This entry was posted in Former PhD Students, Former Students. Bookmark the permalink.