Eulàlia Crespo i Solana

Doctoral thesis: “Els clústers de bor com a eines per l’estudi de la sobreoxidació en polímers orgànics conductors”,

Facultat de Ciències, U.A.B., Bellaterra, 2007.
Current address: Technological Center-LEITAT
Passeig 22 de Juliol, 218 –
08221 Terrassa, Barcelona – SPAIN
Tel: (+34) 93 788 23 00 – Fax: (+34) 93 789 19 06
Email address:  laiacrespo@gmail.com
Web: http://www.leitat.org/

This entry was posted in Former PhD Students, Former Students. Bookmark the permalink.