Miquel Ángel Flores de Paco

Doctoral thesis: “Complexos metàl.lics basats en monotiocarborans: Nous catalitzadors per la hidrogenació homogènia d’olefines”.

Facultat de Ciències, U.A.B., Bellaterra, 1997.
Current address: REPSOL I+D Departamento de Metalocenos,
C/ Embajadores 183 28045, Madrid – SPAIN
Tel.: (+34) 913 488 619, Fax: (+34) 913 488 642
Email address:    mafloresd@repsol.es
Web:             http://www.repsol.es

This entry was posted in Former PhD Students, Former Students. Bookmark the permalink.