Antoni Llobet

Doctoral thesis: “Estudi de lligands polinucliants i els seus complexos”

Facultat de Ciències, U.A.B., Bellaterra, 1985.
Current address: ICIQ – Institut Català d’Investigació Química
Avgda. Països Catalans 16, 43007-Tarragona – SPAIN
Tel. (+34) 977 920 200
Email address: allobet@iciq.es
Web: http://www.iciq.es/

This entry was posted in Former PhD Students, Former Students. Bookmark the permalink.