David Olid

PHD Defense of David Olid Tesis directed by Prof. Francesc Teixidor, 21th june 2013.

“AMPLIANT LES POSSIBILITATS DELS CLÚSTERS DE BOR. NOVES VIES DE SÍNTESI PER A LA FORMACIÓ D’ENLLAÇOS

B-C, B-N I B-P”

This entry was posted in Theses. Bookmark the permalink.