Category Archives: Permanent Staff

Dr. José Giner Planas

giner

Learn more here           Tenured Scientist Institut de Ciència de Materials de Barcelona Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona Tel: + 34 93 580 1853 (ext. 361) Fax: + 34 93 580 5729 Email address: jginerplanas@icmab.es

Posted in Permanent Staff | Comments Off on Dr. José Giner Planas

Jordi Cortés Donaire

cortes

      Research Assistant Institut de Ciència de Materials de Barcelona Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona Tel: + 34 93 580 1853 (ext. 314) Fax: + 34 93 580 5729 Email address: cortes@icmab.es

Posted in Permanent Staff | Comments Off on Jordi Cortés Donaire

Prof. Francesc Teixidor Bombardó

staff_teixidor

      Research Professor Institut de Ciència de Materials de Barcelona Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona Tel: + 34 93 580 1853 (ext. 247) Fax: + 34 93 580 5729 Email address: teixidor@icmab.es  

Posted in Permanent Staff | Comments Off on Prof. Francesc Teixidor Bombardó

Prof. Clara Viñas Teixidor

  Research Professor Institut de Ciència de Materials de Barcelona Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona Tel: + 34 93 580 1853 (ext. 242) Fax: + 34 93 580 5729 Email address: clara@icmab.es    

Posted in Permanent Staff | Comments Off on Prof. Clara Viñas Teixidor

Dra. Rosario Núñez Aguilera

nuez

            Research Scientist Institut de Ciència de Materials de Barcelona Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona Tel: + 34 93 580 1853 (ext. 251) Fax: + 34 93 580 5729 Email address: rosario@icmab.es  

Posted in Permanent Staff | Comments Off on Dra. Rosario Núñez Aguilera