Award to the best oral presentation at “IX Trobada de joves investigadors dels Països Catalans”

IX Trobada de joves investigadors dels Països Catalans, Perpinyà, 3-5 de febre de 2016.

Oleshkevic: “Carboranylphosphinic acids: a new class of purely inorganic ligands. Synthesis, characterization and applications”. In colaboration with C. Viñas and F. Teixidor. Award to the best oral presentation.

 

 

 

 

La Novena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, celebrada a Perpinyà, 3-5 de febrer de 2016, va otorgar a Elena Oleshkevich el premi a la millor presentació oral amb el títol: ” Carboranylphosphinic acids: a new class of purely inorganic ligands. Synthesis, characterization and applications”, Simposi 2. “Metodologia sintètica de compostos orgànics i inorgànics”.

 

This entry was posted in Awards in congresses, News. Bookmark the permalink.