Award Dra. Pilar Anglès i Coll

Dra._Pilar_Angles_i_Coll

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha atorgat el “Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya de l’any 2010 en la modalitat de Projectes de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la prevenció i reciclatge de residus” a l’empresa DERYPOL, S.A.

 

La responsable d’un dels departaments d’aquesta empresa, és la Dra. Pilar Anglès i Coll, que va realitzar la Tesi Doctoral a l’ICMAB sota la direcció del Prof. Francesc Teixidor. El motiu del premi és haver desenvolupat un nou floculant (el DF100), també lliure d’acrilamida, que possibilita la valorització dels fangs obtinguts, permetent la seva utilització com a adob agrícola i evitant per tant el seu abocament com a residu. La Dra. Anglès ha estat una de les persones involucrades en el desenvupament d’aquest producte.

This entry was posted in Awards for research. Bookmark the permalink.